Termeni și condiții

ARCADIA VET este cea mai mare rețea medicală, multidisciplinară privată din zona Moldovei, dotată cu tehnologie de ultimă generație, un mediu confortabil, dezvoltat pentru ca toți cei care intră aici să se simtă în siguranță. ARCADIA VET este un sistem de valori, o platformă care interconectează excelența medicală, tehnologia și oamenii.

Platforma online Arcadiavet.ro oferă vizitatorilor posibilitatea de a accesa informații privind serviciile oferite de ARCADIA VET sau știri și articole medicale de mare interes. Mai mult, Platforma oferă o serie de facilități utilizatorilor în scopul simplificării interacțiunii dintre pacient și rețeaua ARCADIA VET. Accesul la istoricul medical sau serviciul de consultanții online sunt doar câteva dintre principalele funcționalități pe care platforma noastră le oferă în acest moment.

Utilizarea (în orice mod) a site-ului sau logarea şi accesul la serviciile oferite prin intermediul platformei Arcadiavet.ro, presupune implicit acceptarea acestor Termenii și Condițiile de utilizare, cu toate consecințele ce decurg din acceptarea acestora.

În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile expuse, în integralitate, vă rugăm să nu accesați platforma sau serviciile noastre online.

I. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

1. Prezentare generală

Arcadiavet.ro este o platformă care interconectează excelența medicală, tehnologia și oamenii. Ne dezvoltăm permanent, stabilind standarde în sistemul medical pentru a oferi soluții medicale cât mai adaptate nevoilor pacienților noștri.

Prin intermediul platformei Arcadiavet.ro încercăm să oferim utilizatorilor o experiență mai plăcută și o interacțiune mai facilă cu serviciile medicale pe care le oferim. Astfel, utilizatori platformei au posibilitatea să:

– solicite o programare;

– creeze un cont (My ARCADIA VET) prin care să aibă acces la istoricul programărilor, istoricul vizitelor în fiecare locație din rețeaua ARCADIA VET, istoricul medical (ex. rapoarte medicale, rezultate analize). De asemenea, poate încărca o vizită medicala efectuată la o clinică din afara rețelei ARCADIA VET, poate vizualiza lista medicilor, cărora le poate oferi un feedback și, de asemenea, poate solicita o programare;

– acceseze rezultatele analizelor medicale;

– solicite o consultație online (telemedicină);

– obțină informaţii despre serviciile medicale oferite de către ARCADIA VET – Spitale și Centre Medicale precum şi accesul la articole şi informaţii medicale.

Articolele şi informaţiile medicale publicate pe Platforma Arcadiavet.ro sunt realizate şi verificate de către o echipă de medici specialiști ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul ARCADIA VET. Scopul acestora este de a oferi informaţii științifice şi de specialitate medicală, realizate într-un limbaj accesibil oricărui pacient şi care să fie folosite ca instrumente în înțelegerea diverselor boli sau a diverșilor termeni medicali.

Subliniem faptul că informaţiile cu caracter medical furnizate prin intermediul acestui site nu se pot substitui consultului medical direct sau recomandărilor şi tratamentului date de medicul dvs. şi nici nu pot substitui un diagnostic pus în baza investigaţiilor şi a analizelor dvs. medicale. În cazul în care sunteți îngrijorat de starea dvs. de sănătate, vă sfătuim ca, pe lângă informaţiile obţinute prin intermediul Platformei Arcadiavet.ro, să consultați fie medicul dvs., fie unul dintre medicii noștri specialiști pentru a obține un diagnostic cât mai exact. Această Platformă trebuie utilizată doar în scopul obținerii de informații generale pentru înțelegerea cât mai bună a stării dvs. de sănătate.

Accesarea sau vizitarea în continuare a Platformei Arcadiavet.ro, a oricărei pagini din aceasta și/sau utilizarea unui serviciu disponibil prin intermediul său precum și a oricărei componente a acesteia constituie o confirmare expresă și necondiționată a faptului că Utilizatorul a înțeles ca sfaturile și opiniile din platforma nu înlocuiesc și nu reprezintă un diagnostic medical.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor prezentate pe această pagină, se prezumă că aveți vârsta de minim 18 ani și capacitate deplina de exercițiu conform legilor României. Același lucru se prezumă și în cazul în care consimțiți utilizarea site-ului nostru de către minorii dumneavoastră.

Noi, PET’S LAND S.R.L. („ARCADIA VET”), administratori ai platformei Arcadiavet.ro, suntem parte a rețelei ARCADIA VET – Spitale și Centre Medicale, lider în sănătate în regiunea de Nord-Est, care oferă servicii medicale integrate, fondate pe o structură complexă, într-o continuă dezvoltare.

Informații despre ARCADIA VET

PET’S LAND S.R.L. („ARCADIA VET”) are sediul în Iași, str. Cicoarei nr. 2A-3 și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22/335/2006, având cod fiscal nr. 18381552.

Date de contact

0232 923| info@arcadiavet.ro | arcadiavet.ro

2. Termeni și definiții

În prezentul document următorii termeni vor fi definiți și interpretați astfel :

Platforma – reprezintă orice pagina web (website, landing page, subdomeniu etc.) deținută, administrată sau aflată sub controlul ARCADIA VET (ex. site-ului arcadiavet.ro) sau pusa la dispoziție de un partener terț al Administratorul Platformei

Administratorul Platformei – înseamnă în continuare PET’S LAND S.R.L. („ARCADIA VET”)

Serviciul – înseamnă orice serviciu oferit prin intermediul Platformei și/sau orice modul sau componentă a acesteia

Utilizatorul – înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Platforma, care își creează cont în aceste platformă sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv un Serviciu disponibil în Platformă

Profesioniștii – medici / specialiști în sănătate / furnizori de servicii medicale care au fost autorizați să furnizeze servicii medicale în numele ARCADIA VET

Recomandări medicale – informații generale în legătură cu anumite afecțiuni de natură medicală care nu trebuie interpretate în sensul în care ar reprezenta un consult medical de specialitate

Diagnostic prezumtiv – Reprezintă suspiciunea existenței unei anumite afecțiuni și este stabilit în baza tabloului clinic prezent, a simptomelor subiective, a examenului obiectiv, a istoricului bolii, antecedentelor personale și heredo-colaterale, adică a anamnezei. Acest diagnostic poate fi confirmat sau infirmat prin investigații clinice și paraclinice suplimentare

Raport medical servicii telemedicină – Raport medical elaborat în urma unui consult medical realizat între un pacient și Profesionistul ARCADIA VET, prin intermediul unui sistem de comunicare la distanță, care include un Diagnostic prezumtiv

Serviciu de telemedicină (Teleconsultația) – este serviciul medical realizat în relație cu pacientul, care discută de la distanță cu medicul și poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare, în vederea stabilirii diagnosticului, tratamentului și/sau a măsurilor necesare pentru prevenirea bolilor și a complicațiilor acestora, toate în interesul promovării sănătății pacientului.

Asiguratori – Companii cu care ARCADIA VET a încheiat acorduri de colaborare în scopul decontării serviciilor medicale în baza poliței de asigurare de sănătate încheiată între Asigurător și Utilizatorul Platformei

3. Modificarea termenilor și condițiilor

ARCADIA VET își rezervă dreptul de a modifica, adăuga, desființa prezenta politică în orice moment, prin publicarea politicii modificate în secțiunea „Termeni și Condiții” a Platformei. Utilizatorii au obligația de a verifica permanent secțiunea „Termeni și Condiții” pentru a se asigura că sunt în cunoștință de cauză cu privire la actualizarea sau modificarea condițiilor.

Exceptând situațiile în care se specifică în mod expres altfel, modificarea Termenilor și Condițiilor este de imediată aplicabilitate. Dacă se utilizează în continuare Platforma, acceptul Utilizatorului se va considera ca fiind manifestat în mod tacit.

În cazul unei divergențe apărute între Utilizator și ARCADIA VET în legătură cu versiunea publicată a documentului, aplicabilă este ultima versiune publicată.

4. Dreptul de proprietate intelectuală

Conținutul Platformei ARCADIA VET: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate constituie proprietatea ARACADIA sau aceasta are un drept legal de a le utiliza şi este apărat de legislația națională și internațională privind proprietatea intelectuală şi industrială și, în mod special, de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe. ARCADIA VET oferă acces liber la Platforma sa şi autorizează Utilizatorii să vizualizeze şi să preia informaţii postate în Platformă doar în scopuri personale, non comerciale.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părți a materialelor, accesul sau folosirea informațiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispozițiile legislației românești sau internaționale privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Administratorul Platformei poate oferi Utilizatorului, printr-un acord scris, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al Platformei, în scopuri comerciale. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale Platformei.

Utilizarea în Platforma ARCADIA VET a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă.

Este strict interzisă încărcarea pe Platforma ARCADIA VET a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoană în orice mod sau care ar încalcă orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

Orice încălcare a Termenilor și Condițiilor va avea ca rezultat încetarea Serviciilor pentru dumneavoastră şi suportarea consecințelor de ordin financiar.

Pentru sesizări vă rugăm să raportați eventuala încălcare a dreptului de autor sesizată în Platforma ARCADIA VET, la adresa info@arcadiavet.ro.

5. Erori, Inexactități și alte Omiteri

Ocazional, există posibilitatea ca informații prezente pe Platforma noastră să conțină erori de redactare sau editare, inexactități sau omiteri care ar putea fi asociate cu descrierile Serviciilor, prețuri, promoții, oferte speciale, timpuri de furnizare și disponibilități. Ne rezervăm dreptul de a corecta aceste erori, inexactități și omiteri, totodată să schimbăm ori să actualizăm informații sau să anulăm cererile dvs. dacă există detalii în Servicii ori în site-uri partenere ARCADIA VET și / sau aflate sub controlul ARCADIA VET, care sunt inexacte, în orice moment, fără notificare prealabilă (inclusiv după ce o cerere în acest sens a fost recepționată).

6. Consimțământ parental

Nu colectăm cu bună știință informații personale de la utilizatorii minori. Dacă descoperim că un utilizator are sub 18 ani și ne-a furnizat informații personale, vom întreprinde pașii necesari pentru a elimina aceste informații și pentru a șterge respectivul cont.

În cazul în care ați solicitat un Serviciu (ex. Telemedicină, cont My ARCADIA VET, Acces Rezultate Analize) pentru un pacient cu vârsta sub 18 ani respectivul serviciu se realizează doar cu consimțământul expres al unui părinte/ tutore legal.

Dacă aflați că minorul (copilul dumneavoastră minor cu vârsta sub 18) ne-a furnizat informații cu caracter personal fără ca dvs. să fi consimțit, vă rugăm să ne contactați la info@arcadiavet.ro.

7. Limitările tehnologice

Serviciile online oferite de Platforme ARCADIA VET pot fi utilizate sau accesate de către Utilizatori / Profesioniști prin intermediul interfeței web proprii sau prin intermediul unei interfețe web furnizată de un terț, și pot fi accesate de pe orice calculator de tip desktop sau de pe dispozitive mobile de tip laptop, smartphone sau tabletă atâta timp cât beneficiază de o conexiune la internet, fără a fi necesară descărcarea și instalarea unei aplicații dedicate.

Accesul la contul personal My ARCADIA VET

Pentru a avea acces la facilitățile oferite Utilizatorilor înregistrați în Platformă, vizitatorii trebuie să se înregistreze în Platformă, creându-și un cont cu ajutorul unei adrese de e-mail valide. La crearea contului veți fi rugați să vă creați o parolă. Recomandăm ca la setarea parolelor sa aveți în vedere următoarele caracteristici:

○ Conține atât majuscule cât şi minuscule (de exemplu a-z şi A-Z).

○ Conține numere şi caractere speciale (ex. !@#$%^&*()_+=}{: ” ?><)

○ Conține cel puțin șase caractere alfanumerice.

○ Nu conține cuvinte în nici o limba, jargon, dialect, etc.

○ Nu sunt realizate pe baza informațiilor personale, nume de familie, etc.

Vă încurajăm să raportați prompt la adresa de e-mail info@arcadiavet.ro orice problemă tehnică întâmpinați care poate conduce la imposibilitatea accesării Platformei sau a oricărei funcții a acestora.

Platforma ARCADIA VET poate fi supusă unor evenimente care ar putea duce la oprirea, temporară sau permanentă, a furnizării către Utilizatori a Serviciilor sau a oricăror caracteristici conexe. Ne rezervăm dreptul de a nu notifica aceste evenimente, utilizatorii fiind singurii responsabili pentru orice consecințe care pot apărea de pe urma lor.

Deoarece Platforma ARCADIA VET este într-o continuă dezvoltare tehnică, pot exista unele erori, discrepanțe sau orice alte probleme care pot împiedica activitățile Utilizatorului sau a Profesionistului. Vă rugăm să trimiteți feedback-ul și ne contactați la info@Arcadiavet.ro cât mai curând posibil în cazul în care apar asemenea situații.

Trebuie remarcat faptul că, odată ce trimiteți feedback sau orice astfel de mesaje, acestea vor deveni proprietatea ARCADIA VET prin cesiune fără limite geografice, fără limite temporale, complet, exclusiv.

8. Utilizări interzise ale serviciilor

Nu sunteți autorizat să folosiți Platforma ARCADIA VET sau conținutul acesteia pentru următoarele:

a. orice acțiune ilegală;

b. să solicitați altor persoane să pornească sau să participe în acțiuni ilegale;

c. să încălcați legile internaționale, naționale, locale, regulamente, hotărâri, ordonanțe, ordine, naționale sau locale ș.a.;

d. să încălcați sau să nu respectați drepturile noastre de proprietate intelectuală ori ale altora;

e. să hărțuiți, abuzați, insultați, răniți, defăimați, calomniați, denigrați, intimidați sau să discriminați pe criterii de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, naționalitate sau dizabilitate;

f. să publicați informații false sau să induceți în eroare intenționat prin informațiile furnizate;

g. să publicați sau să transmiteți viruși informatici sau orice tip de cod malițios care ar putea afecta funcționalitățile sau operațiunile Platformei ARCADIA VET sau ale site-urilor partenere și / sau aflate sub controlul ARCADIA VET;

h. să colectați sau să monitorizați informațiile personale ale altora;

i. să înșelați, să acționați într-o infracțiune virtuală folosind diferite metode interzise la nivel național și/sau internațional;

j. pentru orice scopuri obscene sau imorale;

k. să atacați sistemele de securitate ale Platformei ARCADIA VET ori ale site-urilor sau aplicațiilor partenere sau aflate sub controlul ARCADIA VET.

Ne rezervăm dreptul de a vă opri fără ezitare accesul la Serviciile Platformei ARCADIA VET ori Serviciile site-urilor partenere sau aflate sub controlul ARCADIA VET pentru încălcarea oricăror acțiuni menționate în Termeni și Condiții.

9. Răspunderea în utilizarea Platformei ARCADIA VET

9.1. Răspunderea Utilizatorului

Utilizatorul va fi deplin responsabil pentru orice conținut sau informații date, înregistrate, postate, transmise, afișate sau transmise prin intermediul Platformei ARCADIA VET sau prin intermediul unei alte platforme utilizată de ARCADIA VET în furnizarea Serviciului.

Utilizatorul trebuie să fie conștient că furnizarea unor informații inexacte, incomplete sau eronate pot avea un impact asupra evaluării stării de sănătate a Utilizatorului.

Utilizatorii nu trebuie sa își fundamenteze acțiunile viitoare pe sfaturile medicale furnizate de ARCADIA VET prin intermediul articolelor, știrilor, materialelor video publicate în PLATFORMĂ sau prin intermediul serviciului de Telemedicină, întrucât acestea sunt doar sfaturi și nu reprezintă un diagnostic medical. Serviciile online puse la dispoziție de ARCADIA VET sunt destinate să ofere o simplă îndrumare și nu constituie soluție medicală sub nicio formă.

Orice acțiune, de orice natură, întreprinsă de Utilizator în urma sfaturilor primite de la Profesioniștii ARCADIA VET nu poate atrage sub nicio formă răspunderea ARCADIA VET. Astfel, Administratorul Platformei nu poate fi considerat răspunzător pentru niciun prejudiciu/pierdere de orice fel, suferite de Utilizator ca urmare a sfaturilor Profesioniștilor.

Utilizatorul certifică Administratorul Platformei că are cel puțin 18 ani prin simpla acceptare a acestor Termeni și condiții. Utilizatorul certifică, de asemenea, prin simpla acceptare a acestor Termeni și condiții, că potrivit prevederilor legale în materie are dreptul să utilizeze Serviciile și să acceseze paginile aferente Serviciului și își asumă responsabilitatea completă pentru alegerea și utilizarea Serviciului.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității și securității informațiilor.

Folosirea oricăror informații furnizate prin intermediul Serviciilor va fi făcută de Utilizator în întregime pe propria răspundere.

9.2. Răspunderea Profesioniștilor

Administratorul Platformei se asigură că toți Profesioniștii care vor fi implicați în furnizarea unui Serviciu sunt specializați și acreditați în vederea furnizării serviciului medical solicitat de Utilizator.

Profesioniștii recunosc și sunt de acord că nu vor comunica în niciun fel unui terț informații despre Utilizatori și că sunt pe deplin responsabili de toate acțiunile proprii întreprinse în vederea furnizării unui Serviciu, în special atunci când aceste acțiuni nu sunt autorizate de către cadrul legal.

Profesioniștii au obligația de a oferi recomandări medicale strict în limita competențelor/ specializărilor lor, în conformitate cu standardele și practicile uzuale cu privire la actul medical și în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

Responsabilitatea actului medical revine în exclusivitate Profesionistului care a efectuat serviciul medical aferent, culpabilitatea fiind stabilita conform actelor normative, în vigoare, în domeniu.

10. Reacții adverse și rezultate nedorite

Informațiile oferite prin intermediul Platformei ARCADIA VET sunt doar de natură educațională și informativă și nu pot fi considerate, în nicio situație, ca fiind echivalente unor consultații sau analize medicale de specialitate.

Evaluarea stării de sănătate/a afecțiunilor semnalate se va realiza strict în baza informațiilor furnizate de Utilizator. Profesioniștii nu sunt responsabili pentru recomandările medicale realizate în baza unor informații inexacte sau eronate comunicate de Utilizator.

Atât Administratorul Platformei cât și Profesioniștii recomandă consultarea în persoana a unui medic specialist în vederea realizării investigațiilor clinice și paraclinice care au ca obiectiv definirea stării patologice a unui pacient.

11. Drepturi de eliminare a informațiilor

Prin prezenta confirmați și sunteți de acord că toate informațiile furnizate în vederea evaluării parametrilor medicali sunt corecte, actuale și complete. În plus, sunteți de acord să actualizați toate informațiile de fiecare dată când există o schimbare, astfel încât acestea să rămână corecte, actuale și complete.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda, șterge, limita sau sancționa în alt mod orice Utilizator, conform prevederilor din prezentul document, în cazul în care constatăm o încălcare sau o suspiciune de încălcare de către Utilizator a Termenilor și condițiilor de utilizare a Platformei.

De fiecare dată când Utilizatorul consideră că există suspiciuni cu privire la utilizarea frauduloasă a datelor sale, acestea trebuie să raporteze imediat și precis acest lucru contactându-ne la info@Arcadiavet.ro.

12. Limitarea Răspunderii

Administratorul Platformei nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Platformei ARCADIA VET sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori.

Administratorul Platformei nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru conținutul Platformei ARCADIA VET sau pentru conținutul oferit de către Utilizatori și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvențe, modul al conținutului de pe Platforma ARCADIA VET sau din imposibilitatea utilizării acestora, indiferent de cauză ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului Platformei ARCADIA VET .

Administratorul Platformei va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Platforma ARCADIA VET și va încerca sa corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul Platformei nu oferă nicio garanție că informațiile și recomandările medicale furnizate prin intermediul Serviciilor sunt adecvate stării de sănătate sau nevoilor Utilizatorilor. În consecință, Utilizatorii nu trebuie sa își fundamenteze acțiunile viitoare pe recomandările medicale furnizate prin intermediul Serviciilor, sau pe un diagnostic prezumtiv, întrucât un diagnostic medical necesită întotdeauna consultarea în persoana a unui medic specialist. Nu neglijați sau nu amânați niciodată consultația medicala de specialitate din cauza informațiilor obţinute prin intermediul Serviciilor.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și de faptul că orice servicii oferite prin intermediul Platformei sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt”, „așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Platformei nu poate fi tras la răspundere cu privire la orice informații și date din conținutul Platformei, inclusiv, dar fără a fi limitat, la cele privind textul, imaginile, secvențele video, sau orice alta activitate legată de utilizare, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Platformei este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Platformei (sau a platformelor unor Parteneri terți, utilizate de Administratorul Platformei în vederea furnizării unui Serviciu), în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Platformei.

În cazurile de forță majoră, Administratorul Platformei și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează, la cazurile prevăzute de lege precum și la erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorul Platformei, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, viruși informatici, atacuri informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Platformei ARCADIA VET, erorile de operare, greva etc.

Administratorul Platformei nu va fi răspunzător pentru afectarea sănătății, deces sau pierdere suferită de Utilizator datorită faptului că furnizarea unui Serviciu a fost întârziată, oprită sau împiedicată din rațiuni de Forță Majoră.

Administratorul Platformei nu va fi răspunzător pentru afectarea sănătății, deces sau pierdere suferită de Utilizator provenind din asistență medicală oferită în afara rețelei ARCADIA VET, de terți pe baza trimiterii scrise a Profesionistului ARCADIA VET.

Nerespectarea de către Utilizator a obligațiilor sale/instrucțiunilor medicale primite, determinate de prestarea unui Serviciu nu-l face pe Administratorul Platformei răspunzător pentru nicio pretenție sau acțiune introdusă sau instituită împotriva Administratorul Platformei de Utilizator, sau oricare alt terț.

Administratorul Platformei, Profesioniștii, precum și orice alte părți implicate în crearea, dezvoltarea și funcționarea Platformei nu sunt responsabile pentru daunele indirecte, conexe, specifice și / sau determinate prin utilizarea Platformei, cum ar fi, dar fără a se limita la:

a) întreruperea serviciilor pentru orice perioadă de timp

b) erori sau probleme de ordin tehnic

c) probleme sau consecințe legate de utilizarea directă sau indirectă a Platformei

d) răspuns întârziat sau lipsa unui răspuns pentru orice mesaj, cerere sau raport trimis prin intermediul sistemului de comunicare audio-video (videocall)

e) daune fizice sau emoționale cauzate în timpul utilizării Platformei sau a oricărei componente a acesteia

f) vătămare corporală sau stres emoțional cauzată de sau aferentă în orice mod prin utilizarea Serviciilor Platformei

13. Prelucrarea datelor personale

Orice interacțiune între ARCADIA VET și un pacient sau un Utilizator implică o prelucrare de date cu caracter personal. Prin completarea datelor dvs. în chestionarele disponibile în site, prin trimitea de solicitării către ARCADIA VET, prin contactarea noastră prin orice mijloace (formular contact, email, telefonic, recenzii, etc.) sau pe parcursul furnizări unui Serviciu, înțelegeți că datele dvs. personale vor fi incluse în baza noastră de date și că vor fi prelucrate în temeiul acordului electronic dintre părți (Termeni și condiții), pentru a putea răspunde solicitărilor dvs., pentru a vă furniza Serviciul pe care l-ați solicitat, pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre. Pentru orice detalii ce țin de prelucrarea datelor personale prin intermediul Platformei vă rugăm sa citiți Politica de confidențialitate.

Vă vom trimite informații despre update-urile referitoare la Platforma noastre și Serviciile pe care vi le oferim, dacă sunteți deja înregistrat în Platforma noastră și doar în cazul în care considerăm că aceste informații vă pot interesa în mod deosebit. Exista însă și posibilitatea să vă transmitem oferte personalizate în cazul în care sunteți utilizator a unuia dintre Serviciile oferite prin intermediul Platformei, fără ca dvs. să vă fi abonat la newsletter (existând o relație contractuala de utilizare a Platformei), având la bază interesul nostru legitim în scopuri de marketing și publicitate (art. 6/1/f din GDPR).

Nu aveți dreptul să folosiți adrese de e-mail/conturi de social media false, pretinzând că sunteți altcineva decât cine sunteți, ori să încercați să induceți în eroare Administratorul Platformei sau Profesioniștii, în legătură cu originea oricăror comentarii. Sunteți direct responsabil pentru orice comentariu publicați și pentru acuratețea informațiilor publicate. Administratorul Platformei nu este responsabil și nu își va asuma nici o răspundere pentru orice comentariu publicat de către dumneavoastră sau o terță parte.

14. Utilizarea cookie-urilor

Platforma ARCADIA VET folosește cookie-uri. Cookie-urile reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conținând informaţii despre utilizator. Pentru a afla mai multe informații despre cum sunt utilizate cookie-urile pe Platforma noastră, vă rugăm să accesați Politica de cookie.

15. Securitatea datelor

Înțelegem cât de importantă este securitatea datelor personale și luăm măsurile necesare pentru a proteja Utilizatorii Platformei noastre și alte persoane ale căror date le prelucrăm, de accesul neautorizat al datelor personale, precum și de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizată a datelor pe care le utilizăm în scopul furnizării Serviciilor. Enumerăm câteva dintre măsurile tehnice și organizatorice de securitate implementate:

a) Politici dedicate. Adoptăm și revizuim constant practicile și politicile interne de prelucrare a datelor personale (inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate), pentru a ne proteja sistemele de un eventual acces neautorizat sau alte posibile amenințări la securitatea acestora. Aceste politici sunt supuse unor verificări constante, pentru a ne asigura că respectăm cerințele legale și că sistemele funcționează în mod adecvat.

b) Restrângerea accesului la date. Încercăm să restrângem cât mai mult accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Astfel, datele dvs. pot fi accesate doar de persoane care au nevoie să acceseze aceste date pentru a le prelucra în scopul furnizării Serviciilor. Toate informațiile despre Utilizatori sunt confidențiale. Doar Profesioniștii cărora li se vor atribui cererile dvs. au acces la datele de identificare și medicale ale Utilizatorilor. Profesioniștii sunt supuși unor obligații stricte de confidențialitate.

c) Măsuri tehnice specifice. Utilizăm tehnologii care să asigure securitatea clienților noștri, încercând întotdeauna să implementăm cele mai optime soluții pentru protecția datelor. De asemenea, facem back-up-uri periodice de date pentru a le putea recupera în cazul unui eventual incident și avem implementate proceduri de audit periodice în privința securității echipamentelor folosite.

d) Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

16. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportata autorităților competente. Orice conflict apărut între Platformă și Utilizatori se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două părți.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale românești din domeniu, iar soluționarea conflictelor este de competenta instanțelor de judecată din România.

17. Detalii despre Acordul de furnizare servicii online

Înregistrarea unui cont de Utilizator în platforma ARCADIA VET sau programarea unui Serviciu implică un Acord de furnizare servicii online („Acord”), agreat prin mijloace electronice între Utilizator și Platformă.

Acordul va fi compus din următoarele documente:

Cererea de înregistrare în Platformă / solicitarea unuia programări

Confirmarea înregistrării / programării

Raportul generat în urma furnizării unui Serviciu (ex. telemedicină)

Termenii și condițiile generale de utilizare a Platformei

Termenii și condițiile generale de utilizare a Platformei vor sta la baza Acordului. Solicitarea înregistrării în Platforma ARCADIA VET sau solicitarea unei programări implică o acceptare completă a Termenilor și condițiilor de către Utilizator.

Prezentul Acord intră în vigoare odată ce înregistrarea în Platformă / programarea pentru un serviciu furnizat de ARCADIA VET a fost confirmată. Confirmarea se face electronic (e-mail / SMS).

Valabilitatea Acordului se încheie odată cu închiderea de către utilizator a contului său din Platforma ARCADIA VET, furnizarea serviciului solicitat, sau în situația în care Administratorul Platformei decide închiderea contului de utilizator atunci când Utilizatorul a încălcat prevederile Termenilor și Condițiilor, a politicilor adiționale menționate și/sau disponibile prin hyperlink în Termenii și condițiile Platformei, sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

Administratorul Platformei se obligă să:

a) asigure calitatea serviciilor oferite prin Platforma

b) furnizeze serviciile comandate de Utilizator și confirmate de către Administratorul Platformei

c) informeze Utilizatorul în situația întârzierii sau imposibilității asigurării furnizării Serviciilor comandate în totalitate sau parțial

d) dețină toate autorizațiile și avizele necesare desfășurării activității de asistență medicală generală și specializată, iar personalul medical care realizează serviciile medicale acționează potrivit competențelor deținute.

e) păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la Utilizator, pe care le dobândește în executarea Serviciului

f) execute Serviciile în deplină cunoștință de cerințele profesiei medicale. Aceste obligaţii vor fi executate cu diligență, în conformitate cu rigorile profesiei medicale.

g) ia toate măsurile necesare pentru protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 (GDPR)

h) organizeze și să asigurare, în condițiile prevăzute de legislația în materie și ale Termenilor și Condițiilor generale de utilizare a Platformei, Serviciile comandate.

Utilizatorul se obligă să:

a) ia la cunoștință de Termenii și Condițiile de utilizare ale Platformei ARCADIA VET și recunoaște că a fost de acord cu ele în momentul înregistrării contului / solicitarea programării unui Serviciu și implicit activarea acestui Acord

b) efectueze plata aferentă Serviciului solicitat, înainte de a beneficia de serviciul respectiv

c) furnizeze Profesioniștilor, la cererea acestora, orice informaţii sau documente privind starea de sănătate, considerate a fi necesare în scopul executării de către Profesionist a obligațiilor sale cu privire la furnizarea Serviciului.

Limitarea Răspunderii în aplicarea Acordului

ARCADIA VET nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagubă apărută prin folosirea eronată a Serviciilor.

Forța majoră. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale conform prezentului Acord, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

18. Furnizarea serviciilor și Plata

Aspecte generale

Programarea unui serviciu (ex. telemedicină) este considerată a fi realizată doar dacă aceasta a fost confirmată în scris, prin email sau SMS, de către ARCADIA VET.

Vă rugăm ca, în cazul în care ați efectuat o programare dar din diverse motive nu veți putea da curs acesteia, să ne comunicați acest lucru, cu minim 24 de ore înainte de data la care era programat serviciul, în vederea reprogramării.

În cazul în care un pacient înregistrează 4 anulari succesive, la a 4-a solicitare de reprogramare a unui Serviciu acesta va fi nevoit să achite din nou integral serviciul pentru care a solicitat reprogramarea.

Prețurile serviciilor noastre pot fi schimbate în orice moment și fără notificări.

Prețurile afișate pe site ale Serviciilor noastre sunt în RON și includ TVA.

Nu vom fi răspunzători în fața dumneavoastră ori a oricărui terț pentru modificările aduse, schimbările de prețuri, suspendarea sau încetarea anumitor sau a mai multor Servicii.

Prețul final se poate modifica, dacă se dovedește că a fost afișat greșit pe site, dintr-o eroare neprevăzută a sistemului, caz în care cumpărătorul va fi anunțat telefonic sau prin e-mail (conform prevederilor art. 1.665 C. civ.)

Ne rezervăm dreptul ca în orice moment să modificăm ori să întrerupem anumite sau mai multe Servicii (ori orice parte sau conținut din Platforma ARCADIA VET).

Cu toate cele menționate în cuprinsul acestui capitol, promitem să menținem un standard ridicat al Serviciilor și să practicăm o politică de preț corectă, conform pieței de nișă.

Furnizarea Serviciilor de telemedicină

Telemedicina este o alternativă la consultația ce presupune prezența fizică simultană a pacientului și a personalului medical , nu își propune să înlocuiască consultația medicală și este limitată în ceea ce priveste posibilitatea de diagnosticare.

În urma efectuării unei programări pentru un Serviciul de telemedicină, în urma confirmării programării de către operatorii ARCADIA VET, un link către platforma procesatorului de plăți va fi generată și comunicată Utilizatorului prin e-mail sau SMS, în funcție de preferințele acestuia.

ARCADIA VET utilizează serviciul de plata BT Pay dezvoltat de Banca Transilvania, astfel că plățile efectuate prin intermediul acestui serviciu vor fi efectuate în condiții de maxima siguranță.

Este necesar ca plata să fie efectuată cu cel puțin 24 ore înainte de momentul la care este programat serviciul.

Sub rezerva achitării în prealabil a Serviciului de telemedicină, ARCADIA VET vă va transmite, cu 24 de ore înainte de momentul la care este programat serviciul, pe adresa de e-mail sau prin SMS, un link către sesiunea dvs. de Telemedicină. Accesarea sesiunii de telemedicină poate fi realizată de pe desktop, laptop, tabletă sau telefon mobil smart care beneficiază de o conexiune stabilă la internet.

ARCADIA VET a apelat la serviciile de videocall dezvoltate de Microsoft pentru facilitarea comunicării online dintre pacient și medic.

ARCADIA VET nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciul de telemedicină nu se poate desfășura în data și ora programată din cauza lipsei sau disfuncționalității echipamentelor sau conexiunii la internet ale Utilizatorului.

La momentul inițializării conexiunii vi se va solicita acordul ca Microsoft să vă acceseze camera și microfonul. Dacă furnizarea accesului la camera (video) este opțională, lipsa acordului dvs. pentru utilizarea microfonului va face imposibilă comunicarea cu Profesionistul. Aceste opțiuni pot fi modificate în orice moment din setările browser-ului utilizat, a echipamentului sau direct în aplicația de videocall.

ARCADIA VET nu va înregistra (nici video, nici audio) comunicarea pe care o veți avea cu Profesionistul în cadrul Serviciului de telemedicină.

Totodată, este interzisă înregistrarea audio sau video de către Utilizator a consultației online oferite prin Serviciul de telemedicină. În cazul în care Profesionistul constată încălcarea acestei interdicții, acesta are dreptul să oprească continuarea consultației, Utilizatorul neavând dreptul de a cere rambursarea prețului plătit.

În scopul completării dosarului medical sau pentru a partaja informații și documente cu Profesionistul în vederea furnizării Serviciului de telemedicină, Utilizatorul va avea posibilitatea să partajeze cu acesta imagini, poze, înregistrări video, sau audio. În aceste situații, aplicația de videocall vă poate solicita permisiunea de a accesa, după caz, pozele, fișierele, camera sau microfonul dispozitivului mobil. Aceste permisiuni pot fi modificate în orice moment din setările dispozitivului mobil.

Raportul medical aferent Serviciilor de telemedicina va fi comunicat Utilizatorului în formă criptată, pe adresa de e-mail comunicată de Utilizator. Raportul medical aferent Serviciilor telemedicina are doar caracter informativ, aceasta prezentând un Diagnostic prezumtiv. Serviciile de telemedicină sunt o alternativă a consulturilor medicale față în față în cabinet și nu înlocuiesc consultațiile medicale convenționale, sunt limitate în ceea ce privește posibilitatea de diagnosticare și nici nu oferă asistență medicală de urgență.

Obligații și responsabilități privind Serviciul de telemedicină

În vederea furnizării Serviciului de telemedicină, ARCADIA VET are următoarele obligații:

a) stabilirea identității şi calității profesionale a medicilor care acordă aceste servicii;

b) informarea pacientului cu privire la serviciile medicale disponibile, scopul şi implicațiile actului medical, limitele acestuia, precum şi la mijloacele de realizare a acestuia, inclusiv cu privire la mijloacele tehnice utilizate pentru transmisia de date;

c) respectarea dreptului pacientului de a-şi exprima consimțământul în mod liber şi informat;

d) respectarea secretului medical;

e) asigurarea condițiilor tehnice de transmisie a datelor şi a condițiilor de prelucrare a acestor date de către personalul medical astfel încât să fie garantată confidențialitatea acestora;

f) securizarea şi introducerea în dosarul electronic de sănătate al pacientului a documentelor rezultate în urma acestor servicii;

g) asigurarea continuității asistenței medicale.

În vederea furnizării Serviciului de telemedicină, Utilizatorii au următoarele obligații:

a) să ofere informaţiile necesare identificării corecte și exacte a pacientului;

b) să ofere informații cât mai exacte și complete cu privire la simptome, starea de sănătate, medicația urmată sau prescrisă și neurmată în totalitate, precum și a altor tratamente urmate, istoricul său medical, precum și a altor posibili factori externi care pot influența starea sa medicală, în vederea obținerii unui diagnostic prezumtiv cât mai corect.

Situații în care furnizarea Serviciului de telemedicină nu poate fi îndeplinită:

a) Titularul răspunderii părintești supra copilului nu-și oferă consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului;

b) Aparținătorul nu face dovada autorității de a acționa în numele pacientului minor ;

c) Pacientul / Titularul răspunderii părintești / Aparținătorul legal nu-și oferă consimțământul medical informat.

Prin acceptarea acestor Termeni și condiții, Utilizatorul declară că înțelege și acceptă limitările tehnice și legislative privind Serviciul de telemedicină.

Accesarea rezultatelor analizelor

Persoanele ale căror probe biologice au fost recoltate în vederea efectuări de analize, în unul dintre unul dintre Spitale sau Centre Medicale ARCADIA VET, pot vizualiza rezultatul analizelor accesând secțiunea „Acces Analize” din platforma arcadiavet.ro, introducând codul de probă și codul de pacient.

Rezultatele analizelor disponibile în secțiunea Acces Analize au doar valoare informativă. Astfel, pentru a beneficia de un raport de analize oficial, este necesar să vă deplasați la unitatea medicală unde s-a efectuat recoltarea pentru a intra în posesia respectivului raport semnat și parafat de către un Profesionist.

Campanii și Promoții

Putem oferi diverse cupoane de reduceri, consultații gratuitate, pachete de servici la prețuri promoționale și orice alte facilități utilizatorilor Platformei ARCADIA VET, ca urmare a unor campanii de promovare a Platformei, a Serviciilor sau fidelizare a Utilizatorilor.

Este interzisă crearea de conturi multiple de către un Utilizator în scopul de a beneficia de ofertele promoționale existente. Identificarea unor astfel de practici va conduce automat la suspendarea tuturor conturilor, fără drept de rambursare a serviciilor achiziționate.

19. Facturare

Sunteți de acord să oferiți informații actualizate și complete pentru o facturare corectă.

Sunteți de acord să actualizați imediat și fără ezitare datele comunicate și alte informații, incluzând adresa de e-mail și datele de facturare pentru ca ARCADIA VET să proceseze corect și complet, tranzacțiile și pentru a vă contacta dacă necesitatea apare.

20. Link-uri către terți

Platforma ARCADIA VET pot conține link-uri către Site-uri operate de terțe părți („Site-urile Terțelor Părți”). Aceste link-uri sunt destinate să furnizeze doar informații suplimentare. Includerea în Platforma ARCADIA VET a oricărui link către un Site al unei Terțe Părți nu înseamnă că aprobăm, avizăm sau acceptăm responsabilitatea pentru respectivul Site al unei Terțe Părți, conținutul sau utilizarea acestuia, sau utilizarea serviciilor puse la dispoziție prin acesta.

Nu suntem obligați să filtrăm și să monitorizăm și nu am investigat sau monitorizat niciun Site al unei Terțe Părți pentru acuratețea, caracterul complet sau conformitatea cu legislația în vigoare. Nu suntem responsabili pentru eventualele pagube sau pierderi cauzate ca urmare a utilizării de către dvs. a Site-urilor administrate de Terțe Părți.

Utilizați aceste Site-uri ale Terțelor Părți pe propriul risc. Vă sugerăm să verificați cu atenție politicile și practicile acestor terțe site-uri și să vă asigurați că înțelegeți site-urile înainte să vă angajați în orice tip de acțiune sau tranzacție; plângeri, pretenții sau revendicări, preocupări sau întrebări în legătură cu produsele și serviciile terțelor site-uri ar trebui direcționate și / sau redirecționate către acestea.

21. Încheierea responsabilităților părților

Responsabilitățile și obligațiile părților contractante sub acești Termeni și Condiții vor rămâne aplicabile până la momentul în care relația contractuală va fi încheiată de oricare dintre părți. Puteți încheia respectarea Termenilor și Condițiilor, în orice moment, printr-o notificare directă către ARCADIA VET, la adresa de e-mail info@arcadiavet.ro, comunicând că nu doriți continuarea acestor prevederi, sau prin ștergerea contului de Utilizator.

Dacă, prin judecata noastră, considerăm că ați încălcat ori vă suspectăm că ați încălcat una sau mai multe prevederi menționate în acești Termeni și Condiții, ne rezervăm dreptul de a vă suspenda sau înceta definitiv accesul la Platforma noastră, fără nicio notificare în prealabil, dumneavoastră rămânând responsabil pentru daunele sau responsabilitățile dobândite în timpul utilizării Platformei noastre, inclusiv data de suspendare sau încetare definitivă a accesului.

22. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi constatată ca fiind nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Această versiune a fost actualizată la data de 08.11.2023